Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej zrealizowali prace porządkowe - koszenie traw, sprzątanie śmieci w obrębie placów zabaw, których administratorem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

Stwierdzone podczas przeglądu usterki będą systematycznie naprawiane, a uszkodzone elementy będą sukcesywnie wymieniane i odnawiane. Urządzenia stanowiące wyposażenie placów zabaw okresowo poddawane będą dezynfekcji.

Zapraszamy do korzystania z placów zabaw, prosimy o przestrzeganie zasad określonych w regulaminach tych obiektów.