Beczkowóz z woda pitną jest postawiony przy Centrum Kultury i promocji w Baranówce. Możliwość poboru wody w dniu dzisiejszym w godz. Od 8.30 do 9.30, od 13 do 14 oraz od 17 do 18.

Beczkowóz z woda pitną jest postawiony przy Remizie OSP w Łuczycach. Możliwość poboru wody w dniu dzisiejszym w godz. 9.45 do 11, od14.15 do 15.15 oraz od 18.15 do 19.15

Beczkowóz z woda pitną jest postawiony przy Remizie OSP w Goszczy. Możliwość poboru wody w dniu dzisiejszym w godz. Od 11. 15 do 12.15, od 15.30 do 16.30 oraz od 19.30do 20.30.