W związku z brakami wody, informujemy, w dniu 30 czerwca 2019, dostępna będzie woda do celów higienicznych (nie spożywczych!) z beczkowozów strażackich w godzinach 11-13 w Kocmyrzowie na parkingu pod Budrolem, w Dojazdowie obok boiska sportowego.