Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o braku przydatności wody do spożycia, ZGK uruchomił systemy dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu, na przedmiotowym zbiorniku jak i zapobiegawczo na wszystkich obiektach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Prace przewidziane od 18-22 lipca.
Udostępniono zastępczy punkt poboru wody w siedzibie Urzędu Gminy, dostarczana jest również woda w butelkach do Sołtysów.