W dniu 18 lipca br. tj. w czwartek, Zakład Gospodarki Komunalnej uruchomił systemy dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu, na zbiorniku w którym wskazano skażenie, jak i zapobiegawczo na wszystkich obiektach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Dezynfekcje wykonano zgodnie z programem naprawczym i od piątku 16:30 codziennie sieć oraz obiekty zbiorowego zaopatrzenia w wodę są dezynfekowane. W dniu dzisiejszym tj. 22 lipca zostały pobrane próbki do kontrolnego badania wody, ponowne pobrane będą w dniu następnym. Oficjalne wyniki badań przedstawione zostaną po 72 godzinach od pobrania, nieoficjalne po 48. Związane jest to z koniecznością wykonania posiewu bakterii, niezwłocznie będziemy informować o wszystkich kolejnych krokach w prowadzonym postępowaniu.
Ostatnim etapem będzie uzyskanie decyzji PPIS o przydatności wody do spożycia, wydaną na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych