• ZGK05 wniosek o przejęcie - DOC, 58 kB
 • ZGK.1 Pełnomocnictwo: DOC, 15 kB
 • ZGK.O1 oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości: DOC, 12 kB
 • ZGK.O2 oświadczenie o posiadaniu zgód na wejście w teren: DOC, 12 kB
 • ZGK.O3 oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę  sieci dla wnioskodawcy - DOC, 18 kB
 • ZGK.O4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę sieci dla właścicieli działek przez które przebiega sieć - DOC, 35 kB
 • ZGK.O5 oświadczenie o nie wliczaniu kosztów związanych z siecią w cenę sprzedawanych nieruchomości - DOC, 17 kB
 • ZGK.U1 Wniosek o zawarcie umowy zaopatrzenia w wodę: DOC, 113 kB
 • ZGK.U2 Wniosek o rozwiazanie umowy zaopatrzenia w wodę: DOC, 46 kB
 • ZGK.W1 wniosek o wydanie warunków przyłączenia: DOC, 53 kB
 • ZGK.W2 wniosek o warunki rozbudowy sieci: DOC, 54 kB
 • ZGK.W3 wniosek o uzgodnienie projektu: DOC, 52 kB
 • ZGK.W3a wniosek o sprawdzenie projektu: DOC, 76 kB
 • ZGK.W4 wniosek o warunki na montaż wodomierza na wody bezpowrotnie zużyte: DOC, 48 kB
 • ZGK.W5 Wniosek o odpłatne przekaznie wodociągu: DOC, 53 kB
 • ZGK.Z1 wniosek zgłoszenia rozpoczęcia robót: DOC, 54 kB
 • ZGK.Z2 Wniosek zlecenia projektu: DOC, 55 kB
 • protokół zdawczo - odbiorczy ze stanami wodomierza: DOC, 56 kB