Sprawozdanie z inspekcji Nr 523/03/16/18: PDF, 275 kB

Raport z badań nr 27071/LB/2018: PDF, 128 kB

Raport z badań nr 25140/LB/2018: PDF, 1593 kB

Raport z badań nr  21399/LB/2018: PDF, 245 kB

Stanowisko ZGK w sprawie jakości wody do spożycia: PDF, 213 kB

Raport z badań nr  18232/LB/2018: PDF, 111 kB
Raport z badań nr  18231/LB/2018: PDF, 111 kB

Decyzja nr 241/2018 z dnia 03.08.2018 r. stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia: PDF, 451 kB

Komunikat nr 1 dla mieszkańców: miejscowości Baranówka, Goszcza, Sadowie, część Łuczyc, gdzie woda podawana jest z wodociągu publicznego Sadowie, gmina Kocmyrzów-Luborzyca: PDF, 28 kB
www.pssekrakow.wsse.krakow.pl
Decyzja Nr 210/2018 w sprawie warunkowej przydatności wody: PDF, 248 kB

Raport z badań nr 13549/LB/2018 z dnia 20.06.2018 r. (Rawałowice): PDF, 120 kb

Sprawozdanie z inspekcji Nr 159/03/16/18 z dnia 30.04.2018 r. - Sadowie: PDF, 632 kb
Opis wyników analizy wody pitnej z dnia 22.06.2018 r. dla wodociągu publicznego Sadowie oraz Ośrodka Zdrowia Łuczyce: PDF, 950 kb
Sprawozdanie z inspekcji Nr 134/03/16/18 z dnia 20.04.2018 r. - Rawałowice: PDF, 120 kb
Sprawozdanie z inspekcji Nr 063/03/16/18 z dnia 28.02.2018 r. - Rawałowice: PDF, 372 kb
Sprawozdanie z inspekcji Nr 062/03/16/18 z dnia 28.02.2018 r. - Sadowie, Łuczyce: PDF, 189 kb
Sprawozdanie z inspekcji Nr 445/2018 z dnia 06.02.2018 r. - Maciejowice: PDF, 51 kb
Ocena obszarowa jakości wody za 2017 rok (Rawałowice, Sadowie): PDF, 139 kb
Pismo z dnia 8.06.2018 r.w sprawie jakości wody pitnej: PDF, 62 kb
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017 (Sadowie, Rawałowice): PDF, 72 kb

Okresowa ocena  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017: PDF - 1141 kB