W związku z otrzymanymi w dniu 07.08.2020 r. wynikami badań wody Wodociągu Publicznego Kocmyrzów-Luborzyca o godz. 14.53 (próbek wody pobranych w dniu 05 sierpnia 2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie miejscowości: część Łuczyc, Baranówka, Sadowie, Goszcza.

W załączeniu Komunikat.

ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, że obecnie opracowywane są wyniki badań próbek wody pobranej w dniu 05.08.2020 r. Jednostka jest w stałym kontakcie z pracownikiem zarówno laboratorium jak i PPIS w Krakowie. W momencie uzyskania kompletnego raportu z badań poinformujemy Państwa o wynikach.

Szanowni Państwo
W dniu jutrzejszym tj.06.08.2020 r. beczkowozy będą stacjonować w miejscach i godzinach takich samych jak w dniu dzisiejszym. Czyli:

Beczkowóz z woda pitną przy Centrum Kultury i promocji w Baranówce. Możliwość poboru wody w godz. Od 8.30 do 9.30, od 13 do 14 oraz od 17 do 18.

Beczkowóz z woda pitną przy Remizie OSP w Łuczycach. Możliwość poboru wody w godz. 9.45 do 11, od 14.15 do 15.15 oraz od 18.15 do 19.15

Beczkowóz z woda pitną przy Remizie OSP w Goszczy. Możliwość poboru wody w godz. Od 11.15 do 12.15, od 15.30 do 16.30 oraz od 19.30 do 20.30.

W dalszym ciągu można będzie pobierać wodę butelkowaną u sołtysów i radnych.
Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze na czas zastępstwa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy,
ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. technicznych.

Mieszkańcy, którzy mają ograniczony dostęp do odbioru wody od sołtysów i radnych oraz z beczkowozów proszeni są o kontakt z Zakładem pod nr tel. 123871035.

Obecnie realizowane jest: koszenie poboczy przy drogach gminnych, zbieranie śmieci z rowów przydrożnych, przystanków autobusowych, gruntów gminnych, oraz przycinane są krzewy rosnące przy drogach gminnych.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o braku przydatności wody do spożycia ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy uruchomił systemy dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu, na przedmiotowym zbiorniku jak i zapobiegawczo na wszystkich obiektach związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej zrealizowali prace porządkowe - koszenie traw, sprzątanie śmieci w obrębie placów zabaw, których administratorem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

Beczkowóz z woda pitną jest postawiony przy Centrum Kultury i promocji w Baranówce. Możliwość poboru wody w dniu dzisiejszym w godz. Od 8.30 do 9.30, od 13 do 14 oraz od 17 do 18.

Beczkowóz z woda pitną jest postawiony przy Remizie OSP w Łuczycach. Możliwość poboru wody w dniu dzisiejszym w godz. 9.45 do 11, od14.15 do 15.15 oraz od 18.15 do 19.15

Beczkowóz z woda pitną jest postawiony przy Remizie OSP w Goszczy. Możliwość poboru wody w dniu dzisiejszym w godz. Od 11. 15 do 12.15, od 15.30 do 16.30 oraz od 19.30do 20.30.

Prace w terenie będą realizowane w zależności od warunków pogodowych i mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia  nieprzewidzianych sytuacji jakimi są np.  awarie na sieci wodociągowej, awarie sprzętu.

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc (dot. odbiorców mających podpisaną umowę o zaopatrzenie z ZGK, nie dotyczy mieszkańców do których woda dostarczana jest przez PUK Michałowice ) zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sadowie: komunikat (PDF - 212 kB)

W odpowiedzi na pytania postawione podczas zdalnej Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w dniu 28 kwietnia 2020 r. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Magdalena Chmiel-Solarz złożyła wyjaśnienia  których treść dostępna jest w załączonym dokumencie.

Odpowiedzi na pytania zadane podczas sesji zdalnej.