Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze na czas zastępstwa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy,
ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. technicznych.

Obecnie realizowane jest: koszenie poboczy przy drogach gminnych, zbieranie śmieci z rowów przydrożnych, przystanków autobusowych, gruntów gminnych, oraz przycinane są krzewy rosnące przy drogach gminnych.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej zrealizowali prace porządkowe - koszenie traw, sprzątanie śmieci w obrębie placów zabaw, których administratorem jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

Prace w terenie będą realizowane w zależności od warunków pogodowych i mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia  nieprzewidzianych sytuacji jakimi są np.  awarie na sieci wodociągowej, awarie sprzętu.

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z utrzymującą się w kraju suszą i obowiązkiem przebywania w domach, skutkującymi bardzo dużymi rozbiorami wody z sieci wodociągowej, Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się z apelem o racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej, tak aby utrzymać możliwość zabezpieczenia dostaw wody na podstawowe cele bytowe i higieniczne (cele sanitarne, przygotowywanie posiłków), co jest szczególnie ważne w okresie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W odpowiedzi na pytania postawione podczas zdalnej Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w dniu 28 kwietnia 2020 r. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Magdalena Chmiel-Solarz złożyła wyjaśnienia  których treść dostępna jest w załączonym dokumencie.

Odpowiedzi na pytania zadane podczas sesji zdalnej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości pobranej wody z ujęć Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

Pracownicy ZGK okresowo sprawdzają stan hydrantów, podczas bieżącej kontroli w miejscowości Zastów wykryto rozplombowane urządzenia.
Za nielegalny pobór wody z urządzeń wodociągowych grozi kara grzywny do 5000 zł, oraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wykonują prace w zakresie utrzymania czystości, porządku i terenów zielonych:

  • Baranówka czyszczenie poboczy drogi gminnej,
  • Wysiołek Luborzycki – sprzątanie parku lipowego, skarpy przy szkole podstawowej z krzyżem przydrożnym,
  • Kocmyrzów, sprzątanie, karczowanie działki przy PSZOK, sprzątanie wąwozu,
  • uporządkowanie terenu pomników pamięci na terenie całej Gminy.

Umieszczamy planowany harmonogram prac, dla poszczególnych miejscowości.

Realizacja uzależniona jest od warunków pogodowych, zakresu prac związanym z nieprzewidzianymi sytuacjami (np. awarie na sieci wodociągowej, awarie sprzętu).

Sukcesywnie odbywa się dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego (mikrobiologicznego), Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy wykonuje profilaktyczną dezynfekcję wody na ujęciach oraz w zbiornikach wody pitnej.
Dodatkowo po awariach i wymknięciu wody na sieci dozowany jest, w niewielkich dawkach, podchloryn sodu. Stężenia stosowane do dezynfekcji są ściśle określone w przepisach dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia (polskich, unijnych), przez co nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Sukcesywnie odbywa się sprzątanie przystanków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zakres: opróżnianie koszy, zbieranie śmieci w otoczeniu, wymiana zniszczonych koszy, montaż nowych, uzupełnianie znaków.