Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektor ds. technicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Adamek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: w/w osoba posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę wymaganą na stanowisko inspektora ds. technicznych.

Informacja o wynikach naboru (PDF, 32 kB)