• ZGK.1 Pełnomocnictwo: DOC, 14 kB
 • ZGK.O1 oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości: DOC, 12 kB
 • ZGK.O2 oświadczenie o posiadaniu zgód na wejście w teren: DOC, 12 kB
 • ZGK.U1 Wniosek o zawarcie umowy zaopatrzenia w wodę: DOC, 53 kB
 • ZGK.U2 Wniosek o rozwiazanie umowy zaopatrzenia w wodę: DOC, 46 kB
 • ZGK.W1 wniosek o wydanie warunków przyłączenia: DOC, 53 kB
 • ZGK.W2 wniosek o warunki rozbudowy sieci: DOC, 54 kB
 • ZGK.W3 wniosek o uzgodnienie projektu: DOC, 52 kB
 • ZGK.W4 wniosek o warunki na montaż wodomierza na wody bezpowrotnie zużyte: DOC, 48 kB
 • ZGK.W5 Wniosek o odpłatne przekaznie wodociągu: DOC, 53 kB
 • ZGK.Z1 wniosek zgłoszenia rozpoczęcia robót: DOC, 54 kB
 • ZGK.Z2 Wniosek zlecenia projektu: DOC, 55 kB

Dokumenty do pobrania:

Opis procedury: PDF - 384 kB
Załącznik nr 1 - wniosek: DOC - 67 kB, PDF - 449 kB
Załącznik nr 2 - oświadczenie: DOC - 25 kBPDF - 172 kB

Dokumenty do pobrania:

Opis procedury: PDF - 126 kB
Załącznik nr 1 - wniosek: DOC - 65 kB, PDF - 377 kB
Załącznik nr 2 - oświadczenie: DOC - 25 kBPDF - 169 kB

Dokumenty do pobrania:

Opis procedury: PDF - 384 kB
Załącznik nr 1 - wniosek: DOC - 72 kB, PDF - 351 kB
Załącznik nr 2 - oświadczenie: DOC - 25 kBPDF - 169 kB