W przypadku posiadania wielu wodomierzy w danej lokalizacji, prosimy o ponowne wypełnienie formularza „Odczyt wodomierza” odrębnie dla każdego z wodomierzy.
Wodomierze odczytywane są przez pracowników ZGK w Kocmyrzowie-Luborzycy w odstępach 3 miesięcznych (wynika to z okresów rozrachunkowych określonych w zawartej umowie). Prosimy o przesyłanie stanów wodomierza w miesiącach zgodnych z harmonogramem odczytów wodomierzy.

Prześlij stan swojego wodomierza

Dane Odbiorcy (zgodnie z umową) wraz z adresem* 
Adres przyłącza (licznika)* 
Telefon do kontaktu w godzinach 8:00-15:00* 
Adres e-mail 
Nr karty (umieszczone na fakturze)* 
Stan licznika głównego* 
Nr wodomierza 
Data odczytu* 
Proszę przepisać. bfodiguf Pomóż walczyć ze SPAMem!