Dziękujemy za samodzielne przesłanie danych odczytowych licznika wody.
Na wpisany przez Państwa w formularzu adres mailowy zostanie wysłana kopia wprowadzonych danych.
Faktura zostanie dostarczona w ciągu 7 dni - zgodnie z wybraną przez Państwa formą jej dostarczenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie - Luborzycy