Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p telefon 123871035 reprezentowany przez Dyrektora Magdalenę Chmiel-Solarz
  2. Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) - zadania realizowane w interesie publicznym, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz umowy powierzenia – firmy: MPRESS Michał Gomółka 32-010 Luborzyca, ul. Szmaragdowa 9 Kocmyrzów, Waldemar Chocholek 32-010 Wysiołek Luborzycki 44 , którym zostało zlecone monitorowanie obiektów wodociągowych za pomocą drona.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.