Umieszczamy planowany harmonogram prac, dla poszczególnych miejscowości.

Realizacja uzależniona jest od warunków pogodowych, zakresu prac związanym z nieprzewidzianymi sytuacjami (np. awarie na sieci wodociągowej, awarie sprzętu).

Jesteśmy otwarci na sugestie Państwa Radnych, Sołtysów i Mieszkańców Gminy co do zakresu prac. Podstawowe czynności związane są ze sprzątaniem, koszeniem, przycinką krzaków i dotyczą działek gminnych nie będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych gminy oraz klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji.

BARANÓWKA

15,16-04 CZYSZCZENIE POBOCZY I KORYTKA WZDŁUŻ DROGI

4-05 KOSZENIE POBOCZY, PRZYCINKA GAŁĘZI

CZULICE

25-05

26-05

DOJAZDÓW

13-05

14-05

GOSZCZA

24-04

27-04

KARNIÓW

27-05

28-05

KRZYSZTOFORZYCE

20-05

21-05

ŁOSOSKOWICE

20-04 SPRZĄTANIE I KOSZENIE POBOCZY I PĘTLI AUTOBUSOWEJ

21-04 C.D

ŁUCZYCE

28-04 SPRZĄTANIE POBOCZY DRÓG GMINNYCH

30-04 C.D.

MACIEJOWICE

6-05

7-05

PRUSY

11-05

12-05

SADOWIE

27-04 ZBIERANIE ŚMIECI Z POBOCZY DRÓG GMINNYCH

30-04 C.D.

SKRZESZOWICE

22-04 SPRZĄTANIE POBOCZY, WYCINKA GAŁĘZI

SULECHÓW

18-05

19-05

WIKTOROWICE

27-04 ZBIERANIE ŚMIECI Z POBOCZY DRÓG GMINNYCH

WYSIOŁEK LUBORZYCKI

5-05 PARK LIPOWY SPRZĄTANIE

ZASTÓW

7-05