Prace w terenie będą realizowane w zależności od warunków pogodowych i mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia  nieprzewidzianych sytuacji jakimi są np.  awarie na sieci wodociągowej, awarie sprzętu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy otwarty jest na sugestie Państwa Radnych, Sołtysów i Mieszkańców Gminy co do zakresu prac.
Podstawowe czynności związane są ze sprzątaniem, koszeniem, przycinką gałęzi dotyczą działek gminnych nie będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych gminy oraz klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji.

Harmonogram prac w terenie planowanych w czerwcu br.

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Karniów

3.06. - 4.06.

Luborzyca

8.06. - 9.06.

Pietrzejowice

10.06. i 12.06.

Rawałowice

15.06.- 16.06.

Wola Luborzycka

17.06.- 18.06.

Wysiołek Luborzycki

22.06.

Wiktorowice

29.06.