Obecnie realizowane jest: koszenie poboczy przy drogach gminnych, zbieranie śmieci z rowów przydrożnych, przystanków autobusowych, gruntów gminnych, oraz przycinane są krzewy rosnące przy drogach gminnych.