Komunikat dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc (dot. odbiorców mających podpisaną umowę o zaopatrzenie z ZGK, nie dotyczy mieszkańców do których woda dostarczana jest przez PUK Michałowice ) zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sadowie: komunikat (PDF - 212 kB)